Słuchając na granicach

Donald Van Howten
06 maja 2010

Wyobraź sobie granicę pomiędzy dwoma skłóconymi krajami ? różnica zdań może być zasadnicza i wpływać na porozumienie. Ty, słuchacz, jesteś zupełnie neutralny, zatem niezauważony.

Rozmowa o ?innych? płynie swobodnie ? z jednej strony idee, których nie można dzielić z tymi ?innymi?, a z drugiej to samo mówi ?strona przeciwna?. Zbierając informacje od obu stron jasno ?widzisz? granice rozumienia ? przestrzeń, gdzie możliwa jest harmonia.

W naszym przypadku kreując koncepcję siebie czy tkanek, stworzyliśmy granice lub bariery. Większość z nich jest użyteczna, ponieważ są elastyczne, wrażliwe na zmianę i przynoszą korzyść całemu systemowi (organizmowi). Są jednak granice ustanowione wokół innych spraw ? konfliktów, gdzie strony nie słyszą się nawzajem. I znów, ?Ty? jako dusza zamieszkująca ciało, możesz obserwować to co niewidoczne będąc neutralnym, możesz słuchać o tych sprawach.

Twoje zauważanie, i reakcja następująca po byciu usłyszanym, mogą leczyć. Zasadniczo najlepiej nie robić nic, ingerować w niewielkim stopniu, słuchać ? to może wpływać na ?obie strony?.

Żeby nie być zbyt ogólnikowym, my ? a raczej ?My? ? kiedy obserwujemy siebie lub innych, mając zaproszenie, możemy bardzo pomóc ?robiąc? niewiele lub nic bezpośrednio. Ta sama zasada odnosi się do eksploracji przy nakładaniu rąk: w metodzie Odcisków Życia nie zamierzamy niczego zmieniać ani naprawiać, ale słuchać, czekać przy granicy, zmniejszając ustalone wzory, które są odbiciem fizycznych tkanek lub konfliktów emocjonalnych. A kiedy czekamy, słuchamy, to co jest ?obserwowane? odczuwa, że jest ?słyszane? poprzez subtelne energie, poprzez reakcje neurologiczne, i wtedy zaczyna się zmiana ? rozumienie rozwija leczącą mądrość.

Zmierzając w innym kierunku, bardziej w głąb, czekamy pomiędzy światami, zachowując neutralność. Te ?światy? mogą przybierać różne formy: zewnętrznego lub wewnętrznego życia. Świat lub poglądy islamu i chrześcijaństwa, świat komórek i świat twardego ciała, świat smutku i radości. Na granicy każdego wierzenia lub dynamiki fizycznej, gdzie elastyczność zmieniła się w nawykową sztywność, słuchanie może spowodować uczenie się lub przebudzenie. Tam zachodzi leczenie i rozumienie!

Czy mogę zaprosić was do przysłuchiwania się swoim własnym walkom, a także tym wokół was, bez osądzania: po prostu w ciszy, zachowując pozycję neutralną, zobaczcie co się zdarza ...ach i obserwujcie uważnie tę skłonność do angażowania się, do powodowania zdarzeń. To wyjątkowo skuteczne działanie może sprawiać wrażenie jakbyśmy nic nie robili. Chciałbym dodać, że to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, żeby być aktywnym w świecie; raczej pomaga nam działać w sposób bardziej zintegrowany a nie tylko zorganizowany.

Tłumaczenie: Hanna Korolczuk